single_post_title();

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğine Yön Veriyoruz

Fabrikamızın ana hedefi;

“ELEKTRİK PANOLARI, HAT KLEMENSLERİ, KABLO PABUÇLARI, TEHLİKE LEVHALARI ÜRETİMİ SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETLERİ İLE SAC KÖŞK VE SAC TRAFO KABİNİ İMALATI” hizmetleri sunumu faaliyetleri KONUSUNDA KALİTE SEVİYESİ YÜKSEK, REKABET GÜCÜ KUVVETLİ BİR İŞLETME OLMAKTIR. TÜM BUNLARI YAPARKEN HER SENE, BİR ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DAHA TEMİZ VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE DAHA SAĞLIKLI PERSONELİYLE ÇALIŞMAYI HEDEFLER.

Bu hedefe ulaşmak;
– Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı,
– Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
– Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,

– “Sürekli İyileşme” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması
– Kurmuş olduğumuz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
– Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi ile mümkündür

ALTINSOY ENERJİ EKİBİ OLARAK BİZLER YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA İŞİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ, İYİLEŞTİRMEYİ, KANUN, MEVZUAT VE DİĞER ŞARTLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

Kaliteye Yön Veriyoruz:

– Çalışma prensiplerimize ve amacımıza uygun olması,
– Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun ve sürekli iyileşme taahhüdünün içermesi,
– Kalite hedeflerini desteklemesi düşünülmüştür.
– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine, standartlara, yönetmeliklere uygun olarak çalışarak müşteri tatmininin arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.
– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak anlaşılması amacıyla ilgili organlarla iç iletişim sağlanmaktadır.
– Müşteri beklentileri, personelimizin gerekli iyileştirme / geliştirmeleri için, planlamalar yapılması hedeflenmiştir.