img
img

Akım Trafoları - ALT 60 (Yeni Ürün)

Ölçü Akım Transformatörleri; tehlikeli yüksek anma akımının (150A, 2000A vb.) geçtiği sistemlerde, ölçme amaçlı akımı ölçülebilir seviyelere indiren ve koruma amaçlı cihazların şebekeden yalıtılmasını, daha güvenli ve zarar vermeyecek akım seviyelerine düşürmesini sağlayan (1A,5A vb.), elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışan ölçü transformatörüdür.

ÜRÜN BİLGİSİ

Ölçü Akım Transformatörleri; tehlikeli yüksek anma akımının (150A, 2000A vb.) geçtiği sistemlerde, ölçme amaçlı akımı ölçülebilir seviyelere indiren ve koruma amaçlı cihazların şebekeden yalıtılmasını, daha güvenli ve zarar vermeyecek akım seviyelerine düşürmesini sağlayan (1A,5A vb.), elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışan ölçü transformatörüdür.

 

Akım Transformatörleri; yüksek anma akımının geçtiği Primer Sargı, güvenli ve ölçüler düşük akımın geçtiği Sekonder Sargı ve bu sargıların üzerine sarıldığı primer alternatif akımını sekonder akımına dönüştürülmesi için Manyetik Nüve olmak 3 bölümden oluşur. Oluşturulan bu yapı sayesinde Ampermetre, Multimetre, Enerji Analizörü, Sayaçlar, Koruma Röleleri, ve benzer teknikle çalışan tüm ölçme ve koruma cihazları ile sistemden çekilen yüksek akımlar ölçülebilir ve izlenebilir.

 

 

Altınsoy Enerji Akım Transformatörleri; uluslararası IEC 61869-1&2 Avrupa standartlarına uygun olarak ve enerji ölçümünde ölçmek istenilen akım değerlerini en yüksek doğruluk oranları ile ölçümlemek üzere en son teknoloji üretim tesisinde üretilmekte olup, ürün olarak enerji ölçümünün başladığı ilk noktada güvenilirlik ve kaliteden ödün vermeden üretimine devam etmektedir. Standart ve özel üretim aşamalarında; farklı primer akım değerlerinde, 1A ve 5A sekonder akım değerlerinde, 2.5-30VA anma güç aralığında, 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1, 3, 5 doğruluk sınıflarında, Fs<5 güvenlik katsayı içerisinde, baralı veya barasız seçenekleri ile, amperajlara uygun maksimum bara geçiş ölçülerinde, mühürsüz veya mühürlü model seçenekleri ile çok çeşitli üretim yapabilme kapasitesine sahiptir.

 

Akım Trafoları Teknik Terimler

Primer Sargı (P1,P2): Yüksek anma akımının geçtiği sargıdır. (Baralı veya troidal yapıda olabilir.)

Sekonder Sargı (S1,S2): Yüksek Anma Akımını ölçü aletlerinin algılayabileceği belirli bir seviyeye düşürülmesi için oluşturulan sargıdır.

Primer Anma Akımı (Ip): Akım Transformatörünün primer sargısından geçirilen normal çalışma akımıdır.

Sekonder Sargı (Is): Akım Transformatörünün sekonder sargı çıkışından alınan ve primer akımına bağlı olarak dönüştürülen ölçüm yapılabilecek seviyedeki akımdır.

Dönüştürme Oranı (n): Primer anma akımının Sekonder anma akımına oranıdır.

Sürekli Termik Anma Akımı (Icth): Sekonder anma akımı maksimum değerde iken primer sargıdan geçirilebilecek olan (sıcaklık artış sınırlarını aşmadan) akımdır.

Kısa Süreli Termik Anma Akımı (Ith): Sekonder sargı kısa devre edildiğinde herhangi bir hasara uğramadan 1sn. süre ile primer sargıdan geçirilecek olan etken akım değeridir.

Dinamik Anma Akımı (Idyn): Sekonder sargı kısa devre iken oluşan elektromanyetik kuvvetler nedeni ile herhangi elektriksel ve mekanik hasara uğramadan dayanabileceği primer akımının tepe değeridir.

Oran Hatası (ε): Transformatörün kendisinden dolayı meydana gelen ve gerçek dönüştürme oranının beyan dönüştürme oranına eşit olmamasından kaynaklanan hata.

Faz Farkı (Δφ): Primer gerilim veya akım ile sekonder gerilim veya akımın faz vektörleri arasındaki faz farkı. İdeal bir transformatör için bu faz vektörlerinin yönü, açı sıfıra eşit olacak biçimde seçilmelidir.

Doğruluk Sınıfı (): Akım Transformatöründe oluşan hataların belirlenen sınırlar içinde kaldığını gösteren terimdir.

Anma Çıkış Gücü (VA): Sekonder devreye nominal sekonder yük bağlı iken, belirli bir güç katsayısında, sekonder anma akımı ile anma yükünde verebildiği görünür güçtür.

Güvenlik Faktörü (Fs): Emniyet primer akımının primer anma akımına oranı olarak ifade edilen terimdir. Cihazların güvenlik emniyeti Fs katsayısına göre belirlenir.

Akım Trafosunun Gücünün Belirlenmesi (VA)

Trafonun çıkış gücü; trafoya bağlanacak olan ölçme cihazının gücü ile trafo sekonder ucu ile cihaz arasında yapılan bağlantıların kayıpları ve kullanılan kablo kesiti/mesafesi güç kaybı toplamı ile bulunur. (Bağlantı Kayıpları bağlanacak olan cihaza göre tahmini değerler eklenebilir.)

 

 

 

DİKKAT !

 

Akım Transformatörlerinde; Primer sargıdan akım geçerken sekonder sargı uçlarının açık devre olması durumunda; primer sargı akısına ters yönde ve sekonder sarım sayısı ile doğru orantılı olarak çok yüksek gerilimler endüklenir ve nüvedeki kayıplar artarak nüvenin aşırı ısınması, buna bağlı olarak sargı izolasyonunun bozulması, ürünün veya çevre ekipmanların veya çalışma yapan operatörlerin zarar görmesine ve hayati tehlike oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle primer devreden akım geçerken, sekonder devresi asla açık bırakılmamalıdır. Açık kalma ihtimalinin oluşmaması için sekonder uçlarından biri mutlaka topraklanmalıdır.

 

Diğer Ürünler