img

Politikalarımız


Kalite Politikamız

Temel ilkemiz, Kanunların gerektirdiği kalite yönetim standartlarına uyarak ürün ve hizmet kalitemizi daha fazla yükseltmektir. Müşteri memnuniyeti  en önemli hedefimizdir.

Çevre Politikamız

Ürünlerimizin üretiminde çevreye karşı zarar verilmemesi için gereken tüm tedbirler alınır. Çalışnalarımız bu konuda sürekli bilnçlendirilir. Atıklarımız, doğru şekilde kategorize edilerek geri dönüşüm sistemlerine gönderilir, çevreye zarar verilmemesi sağlanır.

Başta enerji olmak üzere tüm doğal kaynaklar tasarruflu kullanılır. 

İnsan Kaynakları Politikamız

İşe alımlar; fırsat eşitliğine ve Insan Kaynakları Yönetmenliği’nde yer alan kriterlere uygun yürütülür. Görev tanımları net olarak yapılır ve en uygun adaylara şans verilir. İşe alım duyurularımız web üzerinden çeşitli platformlar (kariyer.net vb) ve sosyal medya kanalı ile yapılır.

Çalışanlarımızın performansları birim yöneticileri tarafından sürekli gözlenir, bu değerlendirmeler doğrulrusunda eğitim ve gelişim planları yapılır.

Genel Politikalarımız

 Üst Yönetimin, gerekli kaynakların temin edilmesi başta olmak üzere; tüm konularda sürekli, kararlı desteği ve katılımı ile;

  • Alanımızla ilgili tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • Alanımızla ilgili ülkemizde ve dünyadan tercih edilen bir marka olma hedefi ile çalışmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun, sürekli iyileşme, yenilenme ve gelişme felsefesi ile çalışmak
  • Müşteri memnuniyeti anlaşıyı ile çalışmak,
  • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak çalışmak,
  • Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemimizle tüm personelimize sağlıklı, güvenlik bir çalışma ortamı hazırlamak,

Altınsoy Enerji ekibi olarak yukarıda belirtilen politikalar ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.