img

OG Ayırıcılar (Seksiyonerler)

OG Ayırıcılar (Seksiyoner)

Yüksek gerilimde kullanılan primer teçhizatın ana kalemlerinden olan ayırıcılar sistemin gerilimden izole edilmesi için kullanılır. Ayırıcıların akım kesme özellikleri yoktur. Akım altında açılmazlar ve kapatılamazlar.

Ayırıcıların kesicilerin akım yolu üzerinde bulunur. Kesiciden önce ve sonra yer alırlar. Kesicinin bakım ve onarımı gerektiği zaman kesici açıldıktan sonra ayırıcılar açılır. Sistem tekrar enerjileşmek istendiği zaman önce ayırıcılar kapatılır. Sonra kesici kapatılarak sisteme enerji verilir.

Ayırıcı kesinlikle yük altında açılmamalıdır. Herhangi bir nedenle yük altında ayırıcı açılırsa, meydana gelecek ark ayırıcıyı tahrip ettiği için çevresine ve ayırıcıyı açana zarar verir. Manevralarda bu hususa dikkat etmelidir.

Bugün sistemimizde çeşitli tip ayırıcılar orta ve yüksek gerilimde kullanılmaktadır.

Gördükleri Görevlere Göre Sınıflandırma;

  • Hat ayırıcıları: E.İ.H. çıkışlarında kullanılır.
  • Bara ayırıcısı: Kesici ile bara arasında kullanılır.
  • Toprak ayırıcı: Gerilimden tecrit edilmiş devrelerin toprak tertibatını sağlar. Ait olduğu kesici ve ayırıcının açılmasından sonra kapanabilir. Mekanik ve Elektrik kilitleme ile bu sağlanır.

Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma;

  • Dahili ayırıcılar
  • Harici ayırıcılar

Kumanda Şekillerine Göre Sınıflandırma;

  • Istanka ile kumanda edilen ayırıcılar
  • Mekanik kumandalı ayırıcılar
  • Elektrik kumandalı ayırıcılar
  • Havalı kumandalı ayırıcılar

Daha fazla bilgi için OG-YG Ayırıcılar dokümanını inceleyebilirsiniz...