img

Trafo Köşkü&Sac Köşk


Trafo Köşkleri & Sac Köşkler

Trafo (Köşkü) Nedir; 

Eelektrik enerjisinin düşürülmesi ya da artırılmasını sağlayan bu ekipman elektrik sisteminin önemli bir parçasıdır. İngilizce'deki “Transformator” yani dönüştürücü kelimesinden Türkçe'ye “Trafo” olarak geçmiştir.

Trafo Neden Kullanılır?

Santrallerde üretilen elektrik enerjisinde, tesislerden çıkışından itibaren, çeşitli nedenlerle güç kaybı ya da gerilim düşüşü yaşanır. Enerjinin taşınması sürecinde meydana gelecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için trafolar kullanılır. Ayrıca trafolar yüksek gerilimin evlerde ya da tesislerde kullanılacak seviyeye düşürülmesini sağlar.

Trafo içindeki birincil ve ikincil sargılar sayesinde elektromanyetik indiksiyon yöntemi ile güç kaybını engeller.Trafo elektrik enerjisi üretmez ya da tüketmez, gelen enerjiyi minimum kayıpla birincil sargıdan ikincil sargıya taşır.

Trafo Köşkü Nedir?

Trafolar sac köşk ya da beton köşkler içine yerleştirilirler, bu hali ile trafo köşkü olarak isimlendirilirler. Kullanım amacına göre çok çeşitlilik gösterir. Başlıcaları Güç Trafosu, Daığıtım Trafosu, Akım Trafosu , Yükseltici/Alçaltıcı Trafo, Oto Trafolardır.

Sac Köşk Nedir?

Yüzey kaplaması; sıcak daldırma, elektro galvaniz, elektrostatik toz boya veya endüstriyel yaş boyama yöntemleriyle yapılabilen, hafif, kolay monte edilebilen, içerisine ihtiyaca göre OG ekipmanları, trafo, elektrik panosu, jeneratör yerleştirilebilen elektrik sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

Sac köşkler talebe göre boş karkas olarak ya da montajlı şekilde imal edilebilir.

Sac köşkler içerisinde en fazla rağbet gören çeşit, O.G. anahtarlama bölümü, TR. Bölümü ve A.G. Bölümü birbirinden ayrılarak üretilen, 3 bölmeli köşklerdir.

Kızak, römork ve treyler kullanılarak üretilen çeşidi mobil sac köşk ismiyle bilinir.

Şimdiye kadar Irak, Türkmenistan, Etiyopya, Ürdün, Kazakistan başta olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika bölgelerinde 25'den fazla ülkeye farklı miktar ve özelliklerde sac köşk ve trafo merkezi ihracatımız gerçekleşmiştir.